Wykorzystaj algorytmy – komunikuj się lepiej i „bezpieczniej”

&

Unikaj niepożądanych słów

Wystrzegając się niektórych słów sprawisz, że Twoi rozmówcy będą do Ciebie przychylniej nastawieni i lepiej się z nimi dogadasz. Naukę komunikowania się w sposób nieantagozniujący warto wesprzeć algorytmami, które pokazują w jaki sposób należy budować wypowiedzi.

&

Konfrontacja? Tylko nieantagonizująca

Odpowiedni styl komunikowania się jest szczególnie ważny w sytuacjach mogących skutkować konfliktem. Przeprowadzenie Konfrontacji Nieantagonizujej sprawi, że zminimalizujesz negatywne emocje, a zmaksymalizujesz szanse na satysfakcjonujące Cię rozwiązanie.

Administratorem danych osobowych jest QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 56/218. Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu przesyłania zamówionych, bezpłatnych materiałów oraz dla celów marketingowych w zakresie prawnie dozwolonym. Podanie danych jest dobrowolne, osoba wskazująca dane ma prawo do dostępu do treści danych i ich poprawiania.