Zwiększ swoje umiejętności w obszarze asertywnych zachowań

&

Nie tylko "nie"

Dzięki zachowaniom asertywnym możesz w znaczący sposób zwiększyć swój komfort podczas kontaktów z innymi ludźmi. Jednocześnie, wbrew obiegowej opinii, asertywność nie sprowadza się do umiejętności powiedzenia komuś „nie”.

&

Zyskaj w oczach innych

Asertywnością zyskujesz uznanie u innych ludzi, którzy postrzegają Cię jako osobę silną i autentyczną. Powoduje to, że zachowania asertywne nie tylko sprawiają, że osoby z Twojego otoczenia nie będą Ci „wchodzić na głowę”, ale również wzbudzają uznanie.

&

Poznaj konkrety

Dowiedz się jak odpowiadać w sytuacjach, gdy ktoś próbuje Cię sobie podporządkować, jakie elementy wpływają na asertywną postawę oraz jakie są reguły asertywności oparte o Twoich prawach. Między innymi te informacje znajdziesz w przygotowanym artykule.

Administratorem danych osobowych jest QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 56/218. Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu przesyłania zamówionych, bezpłatnych materiałów oraz dla celów marketingowych w zakresie prawnie dozwolonym. Podanie danych jest dobrowolne, osoba wskazująca dane ma prawo do dostępu do treści danych i ich poprawiania.