Poznaj i wykorzystaj siłę Mechanizmu akceptacji

&

Kluczowy element komunikacji

Chcesz wypaść pozytywnie podczas rozmowy z klientem? Stosując Mechanizm akceptacji maksymalizujesz swoje szanse na to, by ocenił Cię on pozytywnie. Ale korzystanie z tego Mechanizmu przydaje się nie tylko w sferze biznesowej. Używać go możesz wszędzie i za każdym razem osiągniesz lepsze, nieraz zaskakujące efekty.

&

Trening czyni mistrza

W stosowaniu Mechanizmu akceptacji w praktyce bardzo przydaje się (zwłaszcza na początku) poznanie algorytmów, dzięki którym dokładnie będziesz wiedział jakie zwroty i słowa przekładają się na największą skuteczność.

Administratorem danych osobowych jest QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 56/218. Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu przesyłania zamówionych, bezpłatnych materiałów oraz dla celów marketingowych w zakresie prawnie dozwolonym. Podanie danych jest dobrowolne, osoba wskazująca dane ma prawo do dostępu do treści danych i ich poprawiania.