KAŻDY Z NAS SPRZEDAJE, WIĘC WARTO ROBIĆ TO SKUTECZNIE

$

Czym jest mechanizm akceptacji?

Dowiedz się jak zbudowany jest ludzki mózg i jak przekłada się to reakcje osób podczas rozmów sprzedażowych.

$

Jak zachowywać się podczas rozmowy z klietnem?

Wykorzystaj najnowocześniejszą wiedzę sprzedażową i nie sprzedawaj, tylko sprawiaj, by klient sam chciał kupić.

$

Jakie algorytmy komunikacji są rzeczywiście skuteczne?

Poznaj konkretne przykłady tego, jak rozmawiać z klientem, by przełożyło się to na maksymalne efekty sprzedażowe.

Administratorem danych osobowych jest QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 56/218. Administrator danych osobowych przetwarza dane w celu przesyłania zamówionych, bezpłatnych materiałów oraz dla celów marketingowych w zakresie prawnie dozwolonym. Podanie danych jest dobrowolne, osoba wskazująca dane ma prawo do dostępu do treści danych i ich poprawiania.