Zasady zawodowych negocjacji

ZŁOTE ZASADY NEGOCJACJI

NIE w NEGOCJACJACH

 1. Nie broń się, gdy Cię ktoś atakuje argumentem, słowem, zachowaniem.
 2. Nie atakuj; występowanie z pozycji siły, to antagonizowanie i  – nie pokazuj przewagi
 3. Nie argumentuj; to, że masz rację, nie ma żadnego znaczenia, argument to też przejaw siły… Stawianie pod murem…
 4. Nie negocjuj ceny; cena powinna być FUNKCJĄ negocjacji, skupiaj się na wartości

TAK w NEGOCJACJACH

 1. PYTAJ – zbieraj informacje pytając
 2. SŁUCHAJ – zbieraj informacje słuchając
 3. PYTAJ – zadawaj pytania przekazując
  informacje; mów tak, aby klient chciał od Ciebie usłyszeć / dowiedzieć się
  / otrzymać
 4. SŁUCHAJ – jego reakcji i przemyśleń
 5. Reasumuj i parafrazuj
 6. Proponuj – dbając jednocześnie o obie strony 

ZASADA „0”

          51% negocjacji ma się odbyć zanim się rozpoczną – czyli: przygotowanie kluczem do sukcesu w negocjacjach. 

PORADY NEGOCJACYJNE - OKREŚL: BATNA, ZOPA, PUNKT ODEJŚCIA ORAZ WARUNKI BRZEGOWE

Doświadczenie pokazuje, że większość osób negocjujących lub przeprowadzających transakcje w marginalny sposób lub zupełnie nie przygotowuje się do tego procesu. W naszym środowisku wciąż pokutuje błędne wyobrażenie, że „sztuka negocjacji” odbywa się przy stole negocjacyjnym. Problem więc nie leży w tym, że osoby negocjujące przygotowują się źle, ale w tym ŻE W OGÓLE SIĘ NIE PRZYGOTOWUJĄ! A więc nie błędne przygotowanie ale jego brak!

Poniżej wymienione są kroki, które – jeżeli podjęte w czasie poprzedzającym rozmowy negocjacyjne – pozwolą na zdecydowane podniesienie prawdopodobieństwa na negocjacje zakończone sukcesem.

 

Określ swoją BATNA (Best Alternative to The Negotiated Agreement)

 

Pierwszym krokiem w jakichkolwiek negocjacjach powinno być zadanie sobie pytania: „Co się stanie, jeżeli negocjacje nie zakończa się zawarciem porozumienia?” Innymi słowy, należy określić jaka jest NAJLEPSZA ALTERNATYWA DO NEGOCJOWANEJ UMOWY. Aby ten proces przeprowadzić dokonaj 3 kroków:

 1. Określ wszystkie opcje działania, jeżeli te negocjacje zakończyłyby się fiaskiem.
 2. Określ wartość każdej z nich.
 3. Wybierz tę najlepszą – to będzie Twoja BATNA

Pamiętaj: BATNA to realna sytuacja, w której się znajdziesz, jeżeli teraźniejsze negocjacje spełzną na niczym!

 

Określ swój Punkt Odejścia (Reservation Value) i Warunki Brzegowe

 

Określenie Twojej BATNA pozwoli Ci na określenie (wykalkulowanie) takiego „punktu” (to może być zestaw punktów), w którym podejmiesz decyzję o odejściu od stołu negocjacyjnego, o niekontynuowaniu negocjacji. Określeniu Punktu Odejścia powinno także towarzyszyć określenie Warunków Brzegowych – czyli uwarunkowań, których istnienie jest konieczne, aby umowa została zawarta.

 

Określ BATNA oraz Punkt Odejścia i Warunki Brzegowe drugiej strony negocjacyjnej

 

Jest zrozumiałe, że nie zawsze będziesz w posiadaniu informacji, które pozwolą Ci na określenie BATNA drugiej strony. Doświadczenie pokazuje jednak, że osoby angażujące się w proces przygotowania do negocjacji są w stanie określić BATNĘ, Punkt Odejścia i Warunki Brzegowe drugiej strony ze zdecydowanie większym prawdopodobieństwem trafności niż Ci, którzy nie zbierają informacji aktywnie.

 

Określ ZOPA (Zone Of Possible Agreement) – Obszar Negocjacyjny

 

Jeżeli określiłeś już Punkty Odejścia dla obu stron, wtedy masz możliwość określenia, jaki jest Obszar Negocjacyjny, który będziemy rozumieć jako obszar, w ramach którego zawarcie umowy jest możliwe.

 

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS NEGOCJACJI

 1. Brak przygotowania procesu negocjacji.
 2. Przedstawienie oferty jako pierwszy/a nie będąc na pozycji wystarczająco silnej, aby to zrobić.
 3. Przedstawienie oferty, która nie była wystarczająco agresywna (ambitna).
 4. Mówienie i niesłuchanie.
 5. Próbowanie wpływania na drugą stronę z jednoczesnym brakiem starań, aby od drugiej strony dowiedzieć się jak najwięcej.
 6. Brak weryfikowania swoich założeń co do drugiej strony w czasie negocjacji.
 7. Błędna ocena Obszaru Negocjacyjnego i brak skorygowania tej kwestii w czasie negocjacji.
 8. Zawarcie umowy, w ramach której zobowiązania Twojej strony są zdecydowanie większe niż zobowiązania drugiej strony.

 

Bądź na bieżąco

Przeczytaj inne artykuły

Negocjacje relacyjne i nierelacyjne

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ NEGOCJACJE RELACYJNE OD NIERELACYJNYCH? Negocjacje Relacyjne to takie, których kluczowym i pożądanym efektem – niezależnie od merytoryki negocjacyjnej – czyli efektem także

Zobacz »